ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปี 2561 โดย admin 16:05 09/11/18
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ปี 2561 โดย admin 15:12 27/08/18
Re: ขออนุญาตรายงานสถานการณ์กางเงินการคลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในเครือขาย โดย Mawwan 16:50 23/08/18
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดย admin 13:56 08/08/18
ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดย admin 11:51 20/07/18
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ปี 2561 โดย admin 16:19 16/07/18
ประกาศ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ปี 2561 โดย admin 13:11 22/06/18
ส่งการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดย ssoadmin 16:14 15/06/18
ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มี.ค.-พ.ค.61 และแบบ สขร.1 โดย ssoadmin 16:03 15/06/18